cursussen & workshopsSCHRIJVERSLAB:

HET SCHRIJVEN VAN KORTE VERHALEN

Het schrijven van een kort verhaal doet denken aan een zomervakantie. Je begint eraan, en denkt dat de schrijftocht voorspoedig verloopt. Maar je hebt oponthoud, je blokkeert als in een file op de Route de Soleil, beleeft avonturen met je personages terwijl je schrijft en geniet van de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt. Soms luier je als een toerist op het strand zonder dat er een woord op papier komt. Soms moet je problemen oplossen, heb je weleens tegenslag net als iedere vakantieganger. En uiteindelijk komt er een einde aan je verhaal. Het is kort net als de zomervakantie bij terugkeer naar huis. Dat is de belangrijkste eigenschap van een goed verhaal, het is kort omdat het veel ongezegd laat, het is een eiland in een zee vol geheimen.

Een verhaal schrijven draait om beginnen. Je hebt een idee dat je laat bezinken en van alle kanten bekijkt. Maar uiteindelijk moet je de toetsen aanslaan en schrijf je het in het beste geval in een keer op. Je gebruikt eigen ervaringen, schrijft over dingen die je weet en mengt die met fictie. En na het schrijven komt het herschrijven en verbeteren. Vragen stellen over het personage, zijn gebreken, ergernissen en botsingen. Beeldend en suggestief, met gevoel voor detail schrijf je in deze zomerweek een levendig verhaal. Een verhaal waarin je de drijfveren en emoties van personages blootlegt en boeiend vormgeeft. Een verhaal dat met de verhalen van de anderen bovendien in boekvorm wordt gebundeld.

 

 

 

 

 

‘In het korte verhaal ligt de nadruk (…) dwingender dan in de roman op de suggestie, de open plek, het ontbrekende, de missing link,’ schreef Joost Zwagerman. ‘Het schrijversadagium showing, not telling gaat daarom naar verhouding sterker op voor het korte verhaal dan voor de roman. Niet altijd eist een kort verhaal een pointe of plot, integendeel zelfs. Een kort verhaal kan ijler zijn dan de ijlste atmosfeer en kan het in sommige gevallen zelfs uitstekend stellen zonder een concreet “onderwerp”.’

 

Data:             9 juli-15 juli 2017

Locatie:        Landgoed Haersma Staete, Condom, Frankrijk

Kosten:         € 885,-- p.p. (2-persoonskamer, maaltijden inbegrepen)

                      € 840,-- p.p. (3-5-persoonskamer, maaltijden inbegrepen)

                      € 705,-- p.p. (kamperen, maaltijden inbegrepen)

Docent:        Koos van den Kerkhof

Aantal deelnemers: 8 (minimaal)

 

Schrijf je in: www.inderietenstoel.nl

---

VERHALEND PROZA SCHRIJVEN:

HET PERSONAGE, DE STIJLFIGUUR EN HET CONTRAST         

Een schrijver wil de lezer het verhaal binnenzuigen, nieuwsgierig maken naar de volgende pagina, emoties bij hem losmaken. Een goed verhaal intrigeert, is spannend, verrast, mag zelfs schokken. Juist zulke effecten bereikt de schrijver door contrasten en stijlfiguren aan te wenden.

In deze workshop Verhalend proza schrijven: het personage, de stijlfiguur en het contrast ontdek je wat er gebeurt als je je verhaal kleur geeft door te werken met contrasten en stijlfiguren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een contrast aan te brengen tussen het personage en zijn omgeving of het probleem waarmee hij worstelt. Een personage kan vrolijk zingend door het huis lopen terwijl het buiten regent of geldproblemen hebben en daarover zijn schouders ophalen. Zulke contrasten intensiveren het verhaal, verhogen het effect van de eigenschappen van personages. De lezer laat zich graag verbaasd van zijn stuk brengen. Ook leer je stijlfiguren als de vergelijking, de personificatie, de overdrijving en de paradox te gebruiken. Een personage dat schreeuwt als een varken op een cruciaal moment zegt meer dan een personage dat schreeuwt. Het heeft een sterker beeldend effect, trekt direct aandacht en roept gevoelens op.

In deze workshop leer je welke krachtige instrumenten je met het contrast en de stijlfiguur in handen hebt. Zulke literaire middelen komen niet toevallig in een verhaal terecht. Door ze bewust toe te passen maak je een verhaal opwindend. Een verhaal dat raakt en nog lang rondzingt in het hoofd van de lezer.

 

Datum:   vrijdag 22 september 2017

Tijd:         10.00-16.00 uur

Locatie:   LKCA Kromme Nieuwegracht 66

                 (ingang Jeruzalemstraat) 3512 HL Utrecht

Prijs:        € 95,-- (lunch inbegrepen)

Docent:    Koos van den Kerkhof

Aantal deelnemers: 8-12

---

VERHALEND PROZA SCHRIJVEN:

DE VERHAALHELD EN DE BIJFIGUUR

Iemand die schrijft observeert mensen. Hoe gedragen ze zich? Hoe zien ze eruit? Wat zijn hun eigenaardigheden? Ook leest iemand die schrijft goede verhalen en kijkt zij of hij hoe auteurs het doen. Hoe geven zij vorm aan personages? Hoe wekken zij de indruk dat het echte mensen zijn?

Om de kennis en inzichten die je opdoet door observatie en verhaalstudie in een kader te plaatsen reikt deze workshop Verhalend proza schrijven: de verhaalheld en het nevenpersonage bij uitstek het gereedschap aan. Je leert het personage in zijn verschillende gedaantes op het verhaaltoneel te brengen.

Hoe zet je een hoofdpersoon neer in een verhaal? Met een of meer eigenschappen? En hoe doe je dat in een roman waar een personage toch 3D moet zijn? Wat typeert het personage in een doelverhaal, een besluitverhaal of een overlevingsverhaal? Hoe geef je vorm aan een nevenpersonage, een ‘plat’ personage? Hoe aan een achtergrondfiguur?

In deze workshop leer je jouw observaties van mensen en kennis van goede voorbeelden effectief aan te wenden bij het beschrijven van personages. Je oefent met en krijgt beheersing over de verschillende typen personage.  Zo creëer je gemakkelijker de impressie van een echt mens. Je verhalen krijgen dan meer succes en komen dichter bij publicatie.

 

Datum:  vrijdag 27 oktober 2017

Tijd:       10.00 -16.00 uur            

Locatie:  LKCA Kromme Nieuwegracht 66

                (ingang Jeruzalemstraat) 3512 HL Utrecht

Prijs:      € 95,-- (lunch inbegrepen)

Docent:  Koos van den Kerkhof

Aantal deelnemers: 8-12

---

VERHALEND PROZA SCHRIJVEN:

HET PERSONAGE, HET VERTELLEN EN DE PLOT

Bij welke personages voelt een lezer zich op het gemak? Moeten ze interessant zijn? Vermakelijk? Iets vertrouwds hebben? Herkenbaar zijn?

Een personage levendig beschrijven is doen: suggestief, zintuiglijk en beeldend laten zien wie het is. Beeldspraak, contrast en indringende herinneringen inzetten om zijn Werdegang voelbaar te maken. Zijn persoon te analyseren. Zijn gedragingen te verklaren. Personages zijn net mensen. Op weg naar hun doel krijgen ze strubbelingen. In een verhaal hebben ze echter één sterke eigenschap en een paar eigenschappen die minder naar voren treden.

Deze workshop, Verhalend proza schrijven: het personage, het vertellen en de plot, biedt een verfrissende kijk op het personage. Je onderzoekt de hoofdpersoon als trigger van de plot en leert verhalend schrijven op een goed bereikbare stedelijke locatie. En met de feedback van de ervaren docent doe je nieuwe inzichten op over het vertellen.

 

Datum:  vrijdag 24 november 2017

Tijd:        10.00-16.00 uur

Locatie:  LKCA  Kromme Nieuwegracht 66

                (ingang Jeruzalemstraat) 3512 HL Utrecht

Prijs:       € 95,-- (lunch inbegrepen)

Docent:   Koos van den Kerkhof

Aantal deelnemers: 8-12

interviewBeluister interview door schrijver Ton Rozeman op podcast. Schrijfdocent Van den Kerkhof gaat in op vragen over DOCS, de opleiding Docent Creatief Schrijven van Scriptplus/Hogeschool van Amsterdam.